Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu – 03 de Maio de 2008